< Season Words And Selected Haiku >

AKI AUTUMN
(August, September, October)
[ odoshi ju ]
hibiko to
iukoto kai no
odoshi ju (Kazuko)

[ scare gun ]
echoing sound only
scare gun
in the valley

[ kusa-jirami ]
kusa-jirami
tsuku hi tsukanu hi
sanpo michi (kojin)

[ hedge parsley ]
routine Walking path
hedge parsley
more or less

[ matsu teire ]
hajime kara
ame o sh-ochi no
Matsu teire (Ippuku)

[ pine tree trimming ]
knowing the sky threatening
pine tree trimming
rainfall

[ tsukimi ]
tsukimi-bune
shitatete matte
itekureshi (Fusajo)

[ moon viewing ]
moon viewing boat
waiting there
for my arrival

[ asagao ]
ieju ga
minna hayaoki
asagao ni (Ryokufu)

[ morning-glory ]
family members all
rising early
morning glory

[ kinoko ]
yoru mo kuru
kinoko nusuto ni
aruko haru (Teijiro)

[ mushroom ]
nightly coming
mushroom thieves
clappers set

[ momiji ]
kiri no naka
tonde kite iro
chiri-momiji (Tomohisa)

[ autumnal leaves ]
flying out of fog
scattering colors
autumnal leaves

[ taifu ]
narifuri mo
naku taifu no
katazuke o (Mieshi)

[ typhoon ]
appearance no worry
ruins of typhoon
put away

[ yonaga ]
hakadoranu
shukudai no ko no
yonaga no hi (Bushun)

[ long night ]
slow homework
child's light still on
long night

[ tsui ]
tsuki o seni
kaeru onna no
kata sabishi (Shohei)

[ moon ]
the noon behind
woman going back
shoulders lonely

[ ginga ]
neoshimite
rmatamo ginga no
beranda ni (Teiko)

[ Milky Way]
sacrificing sleep
back on the veranda again
the Milky Way

[ aki fukashi ]
dare hare to
shinobu kokoro ni
aki fukashi (Toshio)

[ autumn deep ]
recalling the departed
randomly
autum deep

FUYU WINTER
(November,December)
[ shimo-bashira ]
shimo-bashira
junshi no haka wa
hi atarazu (Masatoshi)

[ spiny frost ]
spiny frost
tombstone in the shade
forced death with the lord

[ shigure ]
shigure hare
hoshi no hikareru
yoake kana (Hirotake)

[ early Winter shower ]
early winter shower over
stars again
dawn nearing

[ fuyu-jitaku ]
Fuyu-jitaku
hottarakashite
nyuiin su (Baiu)

[ preparation for winter]
preparation for winter
deserted
urgent hospitalization

[ icho ochiba ]
hakiyoseru
icho ochiba ni
majiru mono (Akiko)

[ fallen ginkgo leaves ]
fallen ginkgo leaves
regular stuff
swept together

[ seki ]
sekikomeru
hito no kotoba o
machi ni keri (Mitsuko)

[ cough ]
fits of cough
talk suspended
awaiting Words

[ kaomise ]
kaomise ni kite
fukeiki no
hanashi ira (Mihojo)

[ December kabuki show
with all-star cast ]
December kabuki show
with all-star cast
depressing talk
unwelcome

[ oden ]
jikan-machi
tote ekimae no
odenya ni (Danryu)

[ hotch-potch bar ]
hotch-potch bar
good excuse
killing time

[ konoha-gami ]
aruku koto
sukide kenko
konoha-gami (Setsudo)

[ Winter fallen hair ]
fond of walking
good health
winter fallen hair

[ hakusai ]
hakusai o
tsunde yaoya no
mise semashi (Incho)

[ Chinese cabbage ]
Chinese cabbage
big piles occupying
greengrocery

[ ochiba ]
yatoware te
daigakusai no
ochiba haku (flinao)

[ fallen leaves ]
volunteered sweeping
college festival
fallen leaves

[ yuzame ]
kega no ashi
kabaite yuzame
hayakarishi (Teiko)

[ chill after bath ]
injured foot
coming sooner
chill after bath

[ sasanaki ]
sasanaki o
kiku sanso o
sarigateni (Toshio)

[ low twittering ]
cottage closed
low twittering
baby Warblers

FUYU WINTER
(January)
[ sugoroku ]
sugoroku no
furidashi to iu
shoshin ari (Hinao)

[ Japanese pachisi ]
Japanese pachisi
return to starting point
initial detemination

[ sankan ]
konoyo-na
sankan no hi no
aru uchi wa (Shuka)

[ three-day cold spell ]
another three-day cold spell
interrupting
a while yet to go

[ kori ]
suriashi
to iu hyojyo no
arukikata (Tomohisa)

[ ice ]
sliding feet along
on the ice
a way of walking

[ hatsuhi ]
hatsuhi izu
shio todoroki no
taenu naka (Tohyu)

[ New Year's sunrise ]
New Year's sunrise
in the roaring sound
of the breaking waves

[ suketo ]
suketo no
kokoro ni ashi no
shitagawazu (Ippo)

[ skating ]
ice skating
legs going off
mind's order

[ fukubiki ]
fukubiki no
keihin rashiki
mono tsumeru (Shoichiro )

[ New Year's lottery ]
New Year's lottery
items of prize
piled up

[ gantan ]
gantan ya
kako ni kodawaru
koto wa muda (Chihoko)

[ New Year-s Day ]
New Year's Day
concerns over the past
useless

[ atarashiki toshi ]
atarashiki
toshi no oto site
non hiraku (Muryoshi)

[ a New Year]
gate opens
sound fitting
a New Year

[ yuki ]
furl tsunoru
yuki ni omowanu
fukasa ari (Miyo)

[ snow ]
continuing snow
makes a depth
unexpected

[ harugi ]
harugi no ko
mireba mikaesu
kibishiki me (Dokkyo)

[ New Year's dress ]
girl in New Year's dress
returning critical look
passer-by

[ kozo kotoshi ]
heibon o
taisetsuni iki
kozo kotoshi (Teiko)

[ turn of the year ]
ordinary life
sincerely cherished
turn of the year

[ hiashi nobu ]
hiashi nobu
onaji kokoro ni
hito tSudou (Toshio)

[ the days grow longer ]
the days grow longer
people get together
sharing the pleasure

BACK | CONTENTS |NEXT